กรณีลูกค้า

eb916d27c0ab9efcb99f2e013b9f7a36
017bbaa9cbdf8b2c6bb5812a477b3735
ถาม
212
1
img
อิมเมจ (2)
12
1
1
2
212
1 (2)
21221
f634d023b630e21fefb39b5b6df4เตียง8
21212
1
11111
212 (2)
img
img212
212121212
12121ตรว
qwqw