ข่าวอุตสาหกรรม

  • ความรู้ด้านอุตสาหกรรม – สถานีชาร์จยานยนต์

    ความรู้ด้านอุตสาหกรรม – สถานีชาร์จยานยนต์

    สถานีชาร์จซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับหัวจ่ายน้ำมันในปั๊มน้ำมัน สามารถติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ติดตั้งในอาคารสาธารณะและที่จอดรถในที่พักอาศัยหรือสถานีชาร์จ และสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตามแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน...
    อ่านเพิ่มเติม